top of page

כותרת - 40 

כל הטקסט כאן..

חשבתי שתם מסעי וכוחי כלה,

- שהדרך לפני חסומה,

שהצידה אזלה,

ושהגיעה השעה למצוא מקלט בחושך ודממה.

אך מצאתי שלרצונך אין בי קץ.

וכשמילים ישנות מתות על הלשון,

מנגינות חדשות פורצות מן הלב;

וכשאובדים העקבות הישנים

מתגלה עולם חדש ופלאי.

רבינדרנת טאגור

bottom of page