michal penn

עליי

מסעי ותיק כתלמידה, ואינני זוכרת היכן מתחיל...

וכמורה - אני מייעצת ומלווה במסע משנת 2006.

הוסמכתי בקורס המורים ליוגה של שמעון בן אבי בשנת 2007,

כמתמחה באשטנגה ויניאסה יוגה.

המשכתי ללימודי העמקה והמשך למורים בכירים.

העשרתי את כלי הוראתי במסגרת לימודי אנטומיה ופיזיולוגיה.

הוספתי לארגז הכלים שלי התמחות במסגרת לימודי בריאות טבעית במכללת אלימה מאז שנה 2018.

מאמינה בעוצמה של התנועה, החיבור וההקשבה ליצור ריפוי ומפגש עם שלמות. מייעצת לאורח חיים בריא ומאוזן הכולל את כלי היוגה, עבודה אנרגטית ובריאות טבעית.

אוהבת ללמוד, להיות תלמידה בדרך ולחלוק מתובנותי.

​מביעה משאלה שאמשיך לפתח את יכולות ההבחנה שלי, אוכל לזהות את המהות ולחלוק תובנותיי בעזרת הכלים ממסורת היוגה.

מאחלת שנתנהל ונבטא עצמנו במרחב מתוך השלם,

מתוך דממת החסד והאמת - מתוך האהבה. 

Michal penn sitting on a black yoga mat
a green quote mark

מנין באתי, וכיצד?

לאן אני הולכת?

האדע את הדרך?

החיים הם נשימה ריקה.

אם אזכה לשמוע ולו אמת צלולה אחת,

הרי שאני בת מזל.

ללה, שיר עירום.